เข้าสู่เว็บไซต์  
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เคมี ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส ข้อสอบ O-net GAT PAT  
  ผลงานนักเรียน ผลงานครู งานวิจัย ประเมินโครงการ  
 
นำเสนอโดย ครูเต้ย ฤทธิชัย วิเศษชาติ
 
 
Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons
 
 
เริ่มนับ 9/9/2009
 
  Email : torychem@hotmail.com หรือ torychem@gmail.com
ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
Tel 044-866048
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1920x1080 pixel Font size Medium